Βιβλιογραφία
Υδραυλικής


1. Robert H. Perry and Cecil H. Chilton, "Chemical Engineering Handbook", 5th edition, McGraw-Hill, New York, NY, 1973.
2. J.M. Smith and H.C. Van Ness, "Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics", McGraw-Hill, New York, NY, 1987.
3. R. Byron Bird, Warren E. Stewart and Edwin N. Lightfoot, "Transport Phenomena", John Wiley & Sons Inc., New York, NY, 1960.
4. L. M. Milne-Thomson C.B.E., "Theoretical Hydrodynamics", The Macmillan Press Ltd, London, 1968.
5. A. B. Goodwin, "Power Hydraulics", Cleaver-Hume Press Ltd, London, 1963.
6. Robert E. McCabe, Philip G. Lanckton, and William V. Dwyer, "Metering Pump Handbook", Industrial Press Inc., New York, NY, 1984.
7. Pulsafeeder, "Metering Pump Product Catalog", Rochester, NY, 1992.
8. Tescom Corporation, "Pressure Control Product Catalog", Elk River, MN, 1992.
9. Swagelok Companies, "Valves and Fittings Product Cataloges", Solon, OH, 1992.
10. Robert Bosch GmbH, "Ottomotor-Management / Grundlagen und Komponenten", Stuttgart, Germany, 2001.
11. Robert Bosch GmbH, "Automotive Handook", 4th edition, Stuttgart, Germany, 1996.
12. Robert Bosch GmbH, "Kraftfahr Technisches Taschenbuch", Stuttgart, Germany, 1995.
13. Audi of America, "Audi 5000S, 5000CS, Official Factory Repair Manual", Volume 1, Robert Bentley Publishers, Cambridge, MA, 1988.
14. Hunter Rouse and Simon Ince, "History of Hydraulics", Dover Publications, Inc., New York, NY, 1963.

Σόλων Ζαρκανίτης, PhD
Σπάτα 16/2/2010