Γεώργιος Αγγελάκης

Εργασίες

Πόλεμος ή Ειρήνη (2005)
Χαλκός και πράττειν ... (2008)
Αλεξάνδρεια – Αλεξανδρινή – Αλεξανδρινοί (2012)