Συμπιεστή Ροή Ιδανικού Aερίου

Η Θεωρία
1. Αδιαβατική Ροή Αερίου
2. Ακροφύσια (Nozzles)

3. Χοάνες (Diffusers)

4. Αεροσύραγγα (Wind Tunnel)

5. Σωλήνας Pitot

6. Μετρητικά Όργανα Ροής

7. Συμπίεση – Αποσυμπίεση

Προσομοιωτής
Χάρτης Αδιαβατικής Ροής (Adiabatic Flow Chart)

Ασκήσεις
Μαθήματα Ρευστομηχανικής