Χάρτης Αδιαβατικής Ροής - Flow Chart

Application Requirements:
  • MySQL Connector Net 6.9.6
  • Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)
  • Windows Installer 4.5