Μηχανική - Engineering Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Αλογόνων - Saturated Halogen Properties

Απαιτήσεις Εφαρμογής:
  • MySQL Connector Net 6.9.6
  • Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)
  • Windows Installer 4.5