Διοράματα και Εκπαίδευση

Διόραμα είναι μια τρισδιάστατη φυσική κατασκευή που εκλαϊκεύει ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Οι κατασκευές αυτές προσφέρουν μια άμεση και ψυχαγωγική συγχρόνως παρουσίαση ενός θέματος. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να είναι σύνθετες ή πάρα πολύ απλές. Συνδυάζουν γνώση, αισθητική και ψυχαγωγία!

Με τη σύγχρονη τεχνολογία υλικών, μηχανών και λογισμικού, το εύρος των θεμάτων που μπορούν να κατασκευαστούν και να παρουσιαστούν είναι χωρίς όριο, μόνον από την φαντασία περιορίζεται!

Στις παρούσες σελίδες θα βρείτε θέματα από την καθημερινή ζωή και όχι μόνο!

Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να είναι διασκέδαση!

Σόλων Ζαρκανίτης
Σπάτα 14/10/2001