Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων Κτιρίων

Η ρύπανση του εσωτερικού χώρου ενός κτιρίου προέρχεται είτε από την ρύπανση του περιβάλλοντος το κτίριο χώρου, είτε από διάφορα υλικά (δομικά και χρήσης) και δραστηριότητες των ενοίκων των κτιρίων.

Εδώ, στα πλαίσια μιας εργασίας, αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης. Σύμφωνα μ' αυτό το μοντέλο, υπολογίζεται η ανθρακοξυαιμοσφαιρίνη στο αίμα ενός ατόμου που επισκέπτεται διάφορους χώρους και κτίρια σ' ένα αστικό περιβάλλον σε 24ωρη βάση.

Ο χρήστης του μαθηματικού μοντέλου εισάγει διάφορα δεδομένα ανάλογα με τον τρόπο ζωής ενός ατόμου. Βασική προϋπόθεση είναι ο χρήστης να εισάγει ωριαίες τιμές συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα για τον περιβάλλοντα χώρο "κίνησης" του ατόμου για την 24ωρη βάση του ενδιαφέροντος.

Απαιτήσεις Εφαρμογής
  • Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)
  • Windows Installer 4.5
Μαθηματικά μοντέλα ρύπανσης

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση